Observera att det befinner sig mojligt att fylla ner laka alternativ delar bruten en publikation

Observera att det befinner sig mojligt att fylla ner laka alternativ delar bruten en publikation

Denna behover pa grund av inte finnas till fullbordad. Hela publikationen och saken dar senaste versionen hittar du villi

Erotis kommunikation och medgivande kan existera svar

att anvanda de facto enar det paverkas utav exempelvis kontexten sam de inblandade personerna. Formagan att prata ino sexuella situationer kan spela roll sta manniskors halsa. Ino denna redogorels beskrivs utfal a undersokningen Sexuell samfardsel, bifall samt halsa sasom genomfordes tillsamman 12 000 akto via Novus Sverigepanel.

  • Flesta anse att de kan sprida forsavit och hurda do vill alternativ ick vill pipp. Det innefatta i synnerhet pro kvinnor, yngre folk samt do som lever i ett samband.
  • Flertalet anvander fors numme och/eller kroppssprak och blickar darfor att visa att de vill pippa sam hurda. Kvinns anvander kroppssprak sam blickar oftare an karla.
  • Majoriteten upplever att do age aptitlig formaga att kommunicera, medan en tiondel anse att deras kommunikativa duglighet befinner sig otillracklig. Kvinnor sam dom sasom lever ino nagon forhalland anger ino hogre grad att deras kommunikation funka.
  • 29 ande sager att kommunikationsformagan icke paverkar hurdan de mar, skad 23 procent upplever att en deras kommunikativa resurs tillats de dar att ma forbattring. 24 andel anser att deras kommunikationsformaga astadkomme att de blir sakrare ino sexuella situationer. 11 andel upplever att de blir osakra och stressade inom sexuella situationer eftersom brista ino den kommunikativa formagan.
  • Ligga med bruten tio kanner sig idelige sakra villi att de begriper forsavit en person vill pippa tillsammans do. En fjardedel anger att det beror villig partnern och lage. Nagon mindre part anser att det ofta befinner sig svart att fatta sam att dom blir osakra.
  • En tredjedel av respondenterna trodde att de skulle ma battre om do fick assistans att forbattra sin kommunikationsformaga, andock atta fran tio it respondenterna ingen anin vart do skulle klara av vanda sig darfor att erhalla hjalp.
  • Komplett 63 procent kvinns och 34 procent man age vandra med villig att pipp fasta do nog inte ville. Ytterligare kvinns ann karla age likasa avbrutit kontinuerligt kuttra sju. Do saso vandrat med villig att alska med orubblig man i sjalva verket icke ville gjorde det idelige stav partnerns skull, stav relationens skull eller pa grund av forvantningar. Det innefatt sarskilt forut kvinnor.
  • Bisexuella kvinns ager gatt tillsammans kungen att alska orubblig dom i sjalva verket icke vill ino hogre omfattning an ovriga kvinnor. Homo- samt bisexuella hanar inneha ino hogre utstrackning an heterosexuella hanar gatt tillsammans kungen att alska orubblig do i sjalva verket icke ville.
  • Hanar anger i hogre omfattning annu kvinns att de aldrig haft anledning att manifestera att de inte vill pipp alternativ ick vill pippa villig e oke taktik. Det befinner si samt ytterligare karlar saso aldrig avbrutit banka baver eller aldrig gatt tillsammans pa att pippa fastan dom icke ville.

Fortsattningsvis arbete

Satten att yttra hur sa man vill och ick vill i ett erotis belagenhet beror villi bland ovrig kon, relationsstatus, utbildningsniva, alder och sexuell identitet samt vilken tillfalle karl ar i. Det behovs emellertid mer kunskap forsavit hurda den sexuella kommunikationen paverkas bruten maskulinitets- samt femininitetsnormer och andra maktstrukturer, exempelvis heteronormativitet, som sta kon sam sexualitet. Dartill behovs kompetens om konsekvenserna it ofullstandig kommunikation.

Inom en halsoframtala forsavitt hurda normstrukturer sam forvantningar villi sexuella beteenden kan berora var mojlighet att internationalwomen kommunicera. Det kan likas kopa om hur kar sjalv kan elaborera sin kommunikationsformaga, sin sjalvkansla samt sin sjalvsakerhet.

Inom skolans arbete med jamstalldhet, sexualitet samt relationer vara tvungen eleverna ges opportunitet att forhandla och tanka efter runt till exempel relationer, omsesidighet, frivillighet, sexuellt medgivande och utsatthet, och hurda centralt det ar att veta prata runtom sexualitet och relationer.

netserg
ADMINISTRATOR
ПРОФИЛЬ

Остальные новости

Оставить комментарий

Ваш Email не будет опубликован *

Cancel reply